تعرفه ترجمه رسمی مدارک

تعرفه و قیمت ترجمه رسمی مدارک

جزئیات نرخنامه ترجمه رسمی سال 1400

   1- تعرفه ترجمه رسمی اسناد و مدارک معین شده یا تیپ

سند تیپ به اسناد و مدارکی گفته می‌شود که از نظر شکل و فرم یکسان و دارای کلمات ثابت و متغیر هستند. هزینه ترجمه رسمی مدارک تیپ در جدول زیر مطابق نرخنامه رسمی ارائه شده است (قیمت‌ها به تومان می‌باشند).

2- هزینه ترجمه اسناد و مدارک معین نشده یا غیرتیپ

به اسناد و مدارگی گفته می‌شود که در فرم‌ها و اشکال گوناگون تنظیم شده و دارای ساختار یکنواخت و فراگیر نمی‌باشند. در واقع ترجمه رسمی مدارکی که در جدول بالا به آن اشاره نشده است مشمول این بند می‌شوند. هزینه ترجمه رسمی این نوع از اسناد به صورت کلمه‌ای انجام می‌شود و هزینه ترجمه هر کلمه در زیر آمده است:

  • ترجمه هر کلمه برای زبان انگلیسی (فارسی به انگلیسی و یا انگلیسی به فارسی) معادل 150 تومان
  • ترجمه  هر کلمه برای زبان‌های غیرانگلیسی مانند آلمانی، ترکی استانبولی، ایتالیایی، فرانسوی، روسی، عربی و … معادل 180 تومان

3- هزینه‌های مربوط به تاییدات دادگستری و امور خارجه

هزینه تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه (تک برگی) برای هر سند معادل 100،000 تومان در نظر گرفته می‌شود.

4- سایر هزینه‌های مربوط به ترجمه رسمی

به منظور انجام امور دفتری از قبیل پلمب اوراق ترجمه، کپی، اسکن، ثبت درخواست ترجمه در سامانه و تشکیل فایل مربوطه، استعلام و … علاوه بر هزینه ترجمه فوق به ازای هر سند مبلغ 200,000 ریال درنظر گرفته می‌­شود.