ترجمه رسمی سرفصل دروس

دانشگاه های خارج برای پذیرش یک دانشجو گاها درباره دروس ارائه شده در مقاطع تحصیلی پیشین او کنجکاو می شوند و درخواست ارائه ترجمه رسمی سرفصل دروس یکی یا تمام مقاطع تحصیلی پیشین دانشجو متقاضی را می کنند. دانشگاه های داخل معمولا جدید ترین سر فصل دروس تمام رشته های ارائه شده را در وب سایت رسمی خود در دسترس عموم قرار داده اند و به راحتی با کپی آن و ارائه به دفتر ترجمه رسمی آنلاین می توان مراحل ترجمه رسمی سرفصل دروس را بدون نیاز به مراجعه حضوری و از هر نقطه کشور انجام داد.

ترجمه رسمی سرفصل دروس

ترجمه رسمی سرفصل دروس

سرفصل دروس شامل تمام دروس عمومی و تخصصی و تعداد واحد های عملی و تئوری ارائه شده هر رشته ای در یک مقطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، ارشد، دکترا) می باشد. این مدرک در برخی موارد توسط دانشگاه ها در هنگام دریافت پذیرش درخواست می شود تا از دروسی که دانشجو متقاضی در مقاطع پیشین گذارنده مطلع شوند. دانشجویان که به تازگی فارغ التحصیل شده اند می توانند به راحتی سر فصل دروس مربوط به رشته خود را از وب سایت رسمی دانشگاه خود دریافت کنند. اما دانشجویانی از زمان فارغ التحصیلی شان زمان زیادی می گذرد بهتر است با مراجعه به دانشگاه خود سر فصل دروس مربوط به سال تحصیلی خود را دریافت کنند.

ثبت سفارس ترجمه رسمی سرفصل دروس

ترجمه رسمی سرفصل دروس

ترجمه رسمی سرفصل دروس به راحتی قابل انجام است و پس پرینت آن بر روی کاغذ تنها نیاز است موارد زیر بسته به دانشگاه مبدا رعایت شود.

  • دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم

باید مهر تایید این وزارت خانه بر روی مدرک دریافت شود.

  • دانشگاه های علوم پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت

باید مهر و گواهی تایید این وزارت خانه دریافت شود.

  • دانشگاه آزاد

باید مهر تایید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد دریافت شود.

تایید دادگستری و امور خارجه

در صورتی که سرفصل دورس تاییدات بالا را دارا باشد، قابلیت ترجمه با مهر مترجم رسمی و بر روی سربرگ قوه قضائیه را خواهد داشت و در بیشتر کشور ها و دانشگاه ها معتبر خواهد بود. اما در صورتی که کشور مقصد از شما تقاضای تاییدات دادگستری و امور خارجه را نیز داشته باشد نیازی به نگرانی نیست چرا که پس از ترجمه رسمی بدون نیاز به ارائه هیچ گونه مدرک مکملی به راحتی می تواند مهر تایید هر دو وزارت خانه را دریافت کرد. از آنجایی که ساختمان اصلی این دو وزارت خانه در شهر تهران هستند و این فرآیند قطعا برای ساکنین دیگر شهر ها دشوار خواهد بود، رسمی آنلاین پس از اتمام فرآیند ترجمه تاییدات لازم را دریافت خواهد کرد و در کوتاه ترین فرصت تحویل خواهد داد. لازم به ذکر است که در شرایط نرمال برای هر کدام مدت زمان یک روز کاری نیاز خواهد بود اما با توجه به شرایط فعلی کشور و محدودیت های رفت و آمد ممکن است کمی بیشتر زمان ببرد.

ترجمه سرفصل دروس

هزینه ترجمه سرفصل دروس

تعرفه این فرآیند در لیستی که توسط اداره کل اسناد کشور در سال 99 اعلام شد به دو زبان انگلیسی و غیر انگلیسی مشخص و تعیین شده است که تمام دفاتر ترجمه رسمی طبق آن خدمات خود را ارائه می دهد. این لیست با نام نرخنامه ترجمه رسمی شناخته می شود و شامل تعرفه ترجمه رسمی تمامی اسناد و مدارک رسمی، تحصیلی، هویتی، شخصی و … به تمام زبان ها می باشد. تمامی دفاتر ترجمه که مجوز و شماره رسمی قوه قضائیه دارند موظف به پایبندی به تعرفه های این نرخنامه بوده و حق تغییر در آن ها را ندارند. ولی نکته مهم درباره این نرخنامه این است که تنها شامل تعرفه های ترجمه رسمی بوده و تعرفه دیگر خدمات مانند ترجمه رسمی فوری، ترجمه توسط مترجم معتمد سفارت، ترجمه با تاییدات و … را شامل نمی شود.

طبق نرخنامه سال 99 تعرفه ترجمه رسمی سرفصل دروس توسط مترجمان قوه قضائیه به شرح زیر می باشد.

انگلیسی : 450،000 ريال

غیر انگلیسی : 550،000 ريال