ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه های مالیاتی جزو مدارک تمکن مالی در زمینه دریافت ویزا می باشند و ارائه آن ها به سفارت در کنار دیگر مدارک این گروه شانس متقائد کردن افسر مربوطه را برای تایید ویزا بیشتر می کند. در همین حال اظهارنامه های ثبت شرکت نیز در گروه مدارک شغلی قرار می گیرند و سهام داران و روسای شرکت ها برای دریافت ویزا کاری و یا هرگونه فعالیت کاری در خارج کشور به ترجمه رسمی آن نیاز پیدا خواهند کرد. دفتر ترجمه رسمی آنلاین که افتخار همکاری با مترجمان متخصص قوه قضائیه را دارد تمامی فرآیند ترجمه رسمی اظهارنامه های مالیاتی و ثبت شرکت را به بیشتر زبان های رسمی بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می دهد.

ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی

سند اظهارنامه مالیاتی که شرکت ها به صورت سالانه به اداره مالیات کشور ارائه می دهند، در فرآیند دریافت ویزا جزو گروه مدارک تمکن مالی قرار دارد. به طور کلی کاربرد مدارک و اسناد این گروه، دادن اطمینان خاطر به افسر مسئول صدور ویزا بابت بازگشت شخص به کشور پیش از پایان تاریخ اعتبار ویزا بوده و هرچه مدارک و اسناد بیشتری از این گروه به سفارت ارائه شود احتمال دریافت ویزا بیشتر خواهد شده.

ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی

ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی با ارائه اصل سند قابل انجام است و با ثبت سفارش در سامانه خدمات غیر حضوری رسمی آنلاین بدون نیاز به مراجعه حضوری اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه های مالیاتی شرکت خود را به بیشتر زبان های رسمی ترجمه کنید.

ترجمه رسمی اظهارنامه ثبت شرکت

این سند جزو گروه مدارک شغلی بوده و هم در فرآیند دریافت ویزا کاربرد دارد و هم برای انجام فعالیت های کاری یک شرکت در خارج کشور ارائه آن ضرورت دارد. مدارک گروه شغلی را نیز می توان برای دریافت ویزا به سفارت ارائه داد چرا همانند مدارک تمکن مالی اثبات کننده وضعیت شغلی شخص در داخل کشور است و دلیلی برای بازگشت پس از اتمام تاریخ ویزا.

ترجمه رسمی اظهارنامه

اظهارنامه ثبت شرکت با ارائه اصل سند به رسمی آنلاین قابل ترجمه با مهر مترجم رسمی را دارد.

تاییدات دادگستری و امور خارجه

لزوم دریافت تاییدات این دو وزارت خانه کاملا بستگی به قوانین کشور مقصد دارد. هر گونه سند یا مدرکی که توسط مترجم رسمی و بر روی سربرگ قوه قضائیه ترجمه شده باشد اعتبار و ارزش قانون دارد. اما برخی کشور ها نیاز به تاییدات دادگستری و امور خارجه برای اعتبار بیشتر داشته و دریافت این دو مهر تایید باید پس از ترجمه انجام شود.

اما در صورتی که نیاز به تایید دو وزارت خانه برای ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی و ثبت شرکت باشد رسمی آنلاین پس از اتمام فرآیند ترجمه مهر تایید این دو وزارت خانه را نیز دریافت می کند. البته هر کدام نیاز به رعایت موارد متفاوتی دارد.

وزارت دادگستری در صورتی سند ترجمه شده اظهارنامه مالیاتی را تایید می کند که تاییدات زیر را داشته باشد.

  • مهر تایید کارشناس واحد امور مالیاتی
  • مهر تایید کارشناس ارشد واحد مالیاتی

سند اظهارنامه ثبت شرکت نیز موارد زیر را نیاز دارد.

  • مهر تایید اداره ثبت شرکت ها
  • اصل سند روزنامه رسمی شرکت مربوطه

وزارت امور خارجه نیز در صورت مشاهده مهر تایید دادگستری تمامی اسناد و مدارک ترجمه شده را تایید می کند. به این معنی که وزارت امور خارجه برای تایید تنها به مهر دادگستری نیاز دارد.

هزینه ترجمه رسمی اظهارنامه

تعرفه ترجمه اسناد رسمی و مدارک در تمام دفاتر ترجمه رسمی سراسر کشور یکسان بوده و دفاتر رسمی نفشی در تعیین قیمت ها ندارند. این وظیفه بر عهده اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی کشور است. تحت عنوان نرخنامه ترجمه رسمی این قیمت سالانه به دفاتر ترجمه رسمی اعلام می شود.

  • ترازنامه شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی (هر صفحه) : انگلیسی 600،000 ريال غیر انگلیسی 720،000 ريال
  • اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه (پشت و رو) : انگلیسی 1،050،000 ريال غیر انگلیسی 1،260،000 ريال
  • آگهی تاسیس (ثبت شرکت ها، روزنامه رسمی) انگلیسی 600،000 ريال غیر انگلیسی 720،000 ريال
ثبت سفارش تماس با دارالترجمه
برای چت آنلاین در واتس‌اپ کلیک کنید
تلفن: 66469720-021 و 66469735-021
گفتگو با مدیر