دارالترجمه رسمی به چه مکانی اطلاق می شود؟

دارالترجمه چیست؟

همه ی ما در موقعیت های مختلف تحصیلی ، شغلی و مطالعاتی و مواردی از این قبیل نیازمند استفاده از منابع اطلاعاتی به زبان های دیگر هستیم. گاهی ممکن است یک مقاله، یک متن، یک کتاب و یا حتی مطالب یک وبسایت نیاز اطلاعاتی ما را در خود گنجانده باشد که با بررسی و مطالعه ی آنها به این نیاز پاسخ مثبت می دهیم. قاعدتاً کسانی که سطح تسلط آنها به زبان مبداء در مطالب فوق کمتر باشد به راحتی نمی توانند از آنها استفاده نموده و به مطالعه بپردازند. از این رو خدمت ترجمه معنا و مفهوم عمیق تری به خود گرفته و شرایط استفاده از اطلاعات را برای مخاطبین تسهیل می کند. اگر بخواهیم معنی و مفهوم دارالترجمه را شرح دهیم به دو دیدگاه می رسیم. یکی تعریفی حقیقی دارالترجمه است و دیگری تعریفی است که علاوه بر حقیقی بودن برای عموم اینگونه شناسانده شده است. در حقیقت هر شخصی که امر ترجمه را بر عهده می گیرد میتواند در حکم یک دارالترجمه باشد زیرا خدمتی که ارائه می دهد برگرداندن یک متن، نوشته، کتاب و هر آنچه مکتوب می باشد، به زبانی دیگر است. در واقع دارالترجمه به مکانی گفته می شود که امر ترجمه از یک زبان به زبان دیگر در آن اتفاق می افتد. حال می تواند توسط یک نفر باشد و یا توسط یک تیم . معنی واژه ی دارالترجمه در فرهنگ معین چنین ذکر شده است که دارالترجمه به جایی که در آن کتب و نوشته ها از زبانی به زبان دیگر ترجمه می شود اطلاق می گردد. معنی واژه ی ترجمه در فرهنگ دهخدا نیز بیان کلام از زبانی به زبان دیگر تعریف شده است.  اگر بخواهیم از دیدگاهی که برای عموم ملموس تر و آشنا تر باشد به معنی دارالترجمه بپردازیم، آن را در فرم یک سازمان، یک موسسه و یا شرکتی که امر ترجمه از زبان مبداء به زبان مقصد را انجام می دهد، می بینیم که مردم برای خدمات ترجمه به آن سازمان مراجعه می نمایند و سفارشات خود را جهت ترجمه به آن می سپارند. عموم مردم واژه ی دارالترجمه را بیشتر در قالب یک سازمان و یا یک شرکت متصور بوده که بطور نظام یافته ای امر ترجمه را انجام می دهد. اگر با دقت به مفهوم دارالترجمه نگاه می کنیم به نتیجه می رسیم که نگاهی که عموم جامعه نسبت به آن دارند دیدگاه صحیح تری خواهد بود. در واقع دارالترجمه به سازمان یا شرکتی اطلاق می گردد که وظیفه ی اصلی آن ترجمه و برگرداندن متون ( در هر قالب و فرمی ) از زبان جاری یا مبداء آن به زبان مورد درخواست مخاطب، که همان زبان مقصد می باشد، بوده و هر اقدامی را در جهت بهبود این فرایند انجام می دهد. این نکته بسیار قابل توجه است که گستردگی فعالیت دارالترجمه با گسترش علم و فرایند های مطالعاتی و مواردی از این قبیل، بیشتر شده و این امر باعث شده تا فرایند ترجمه علاوه بر متون، بر روی فرم های مختلف کلام نیز قابل اجرا باشد. این نکته قابل توجه است که امروزه واژه ی “دارالترجمه”  بر طبق آخرین مصوبه ی اداره ی مترجمان رسمی ، به دلیل داشتن ماهیت عربی از واژگان رسمی کشور حذف شده است و بجای آن واژه ی “دفتر ترجمه رسمی” جایگزین شده است.

دارالترجمه رسمی چیست؟

دارالترجمه ها بر اساس نوع فعالیت و یا نوع مدارک و موارد قابل ترجمه، به دو نوع تقسیم می شوند. برخی موارد ترجمه جنبه ی رسمی داشته و ارائه ی آنها الزامات قانونی دارد مانند ترجمه مدارک دانشگاهی، مدارک شناسایی شخصی و مواردی از این قبیل که جنبه ی قانونی و حقوقی دارد. ارائه ی این موارد ترجمه نیز با توجه به الزامات قانونی و حقوقی در شرایط مختلف متفاوت است. این دسته از مواردِ ترجمه به “ترجمه رسمی” مرسوم بوده و فعالیت در آن حوزه منوط به نظارت و تایید دستگاه قضایی دارد. در واقع دارالترجمه رسمی به موسسه و یا سازمانی گفته می شود که امر ترجمه مکاتبات ، متون و مدارک قانونی را توسط مترجمان رسمی انجام می دهد. قابل ذکر است که تمامی مترجمان رسمی دارای تاییدیه از دادگستری و وزارت امور خارجه بوده و تمامی فعالیت آنها با نظارت دستگاههای قانونی مربوط انجام می پذیرد. در مجموع تمامی فعالیت های مترجمان رسمی از طریق سازمانی به نام اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی  رصد شده و مورد نظارت و بررسی قرار می گیرد. همچنین کانون مترجمان رسمی در کشور سالانه با ارائه ی ابلاغیه های متفاوتَ، زمینه ی فعالیت دارالترجمه های رسمی را هماهنگ ساخته و آن بخش از فعالیت آنها که در ارتباط با مخاطب می باشد را سامان دهی می نماید.

برخی از موارد ترجمه نیز بصورت آزاد بوده و هیچگونه الزام قانونی و حقوقی به آنها مربوط نمی باشد. مانند تحقیقات دانشجویی، مقالات علمی، کتب مختلف و مواردی از این قبیل. اینگونه ترجمه ها غیر رسمی و یا آزاد بحساب می آیند که بسیاری از دارالترجمه ها در این زمینه نیز فعالیت دارند.

دارالترجمه انگلیسی چیست؟

همانطور که گفته شد در موقعیت های شغلی متفاوت بسیاری از مدارک اعم از شناسایی، تحصیلی و غیره نیازمند ترجمه به زبان انگلیسی و یا دیگر زبان مقصد می باشند. ترجمه این مدارک به دلیل لزوم ارائه ی قانونی آن، در زمره ترجمه های رسمی قرار می گیرد. عمدتاً ترجمه ی این مدارک و مکاتبات به زبان مشترک بین تمامی کشور ها یعنی زبان انگلیسی می باشد که هر دارالترجمه انگلیسی، با نظارت مستمر دستگاههای مربوط، در این زمینه فعالیت می کند. قابل توجه است که دارالترجمه های متفاوت مربوط به هر زبان در کشور فعالیت می کنند ولی دارالترجمه های انگلیسی به دلیل تعدد متقاضی، بیشترین تعداد دارالترجمه را در کشور دارند. طبق آخرین آمار اعلام شده اکنون تعداد ۲۲۸ دارالترجمه انگلیسی در تهران و شهر های مختلف، بصورت رسمی مشغول به فعالیت هستند.

مخاطبین دارالترجمه های رسمی

همان طور که از مطالب گفته شده برداشت می شود، تعدد و تفاوت مکاتبات رسمی، چه از فارسی به انگلیسی و چه از انگیسی به فارسی، بالا بوده و همین امر باعث شده است که با توجه به نوع فعالیت شخص یا سازمانی که مدارک رسمی به آن اطلاق می گردد،  نوع مدارک نیز متفاوت باشد. این تفاوت و گستردگی باعث می شود مخاطبین دارالترجمه انگلیسی بیشتر از سایر دارالترجمه ها بوده و فعالیت های آن در کشور گسترش یابد. دارالترجمه انگلیسی به فارسی به عنوان مثال امر ترجمه ی بسیاری از قرارداد ها و مکاتبات شرکتهای دیگر ملل را که با شرکتهای های داخلی فعالیت می نمایند را انجام می دهد و از این رو در می یابیم که دارالترجمه انگلیسی به فارسی علاوه بر مخاطبان فارسی زبان از دیگر ملل نیز مخاطب خواهد داشت که این مهم در ارتباط دارالترجمه انگلیسی به فارسی با سایر کشور ها بسیار تاثیرگذار است. مکاتبات و موارد مهم دیگری نیز در شاخه ی فعالیتهای دارالترجمه انگلیسی به فارسی قرار می گیرد که در مطالب بعدی به شرح آنها خواهیم پرداخت.

ثبت سفارش تماس با دارالترجمه